Power Rankings: #11

power-rankings-11

Rankings heading into Salt Lake City 1.